Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.

MIB heeft al ruim 20 jaar ervaring met het geven van trainingen op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord.

Wij hebben niet alleen ervaring met het geven van verschillende BedrijfsHulpVerleningsopleidingen en herhalingstrainingen op dit gebied, maar ook eerste hulp opleidingen, ontruimingsoefeningen, crisismanagement en advisering op het gebied van brandveiligheid. 
Daarnaast heeft MIB veel ervaring met het inspelen op de specifieke behoefte van de klant. 
Wij bieden niet alleen onze opleidingen aan op onze trainingslocaties, maar ook door middel van ‘In Company’. 
MIB staat voor kwaliteit. 
Arboportaal schrijft het volgende over Bedrijfshulpverlening
Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.


Wat doet een BHV’er?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. 

 

Verplichtingen
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen.

Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Opleiding en uitrusting
Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan onderstaand formulier in.

Dank u voor uw aanmelding.