MIB heeft al ruim 25 jaar ervaring

Wij geven trainingen op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord.

Wat doen wij?

Wij hebben niet alleen ervaring met het geven van verschillende BedrijfsHulpVerlenings opleidingen en herhalingstrainingen op dit gebied, maar ook eerste hulp opleidingen, ontruimingsoefeningen, crisismanagement en advisering op het gebied van brandveiligheid.

Daarnaast heeft MIB veel ervaring met het inspelen op de specifieke behoefte van de klant. Wij bieden niet alleen onze opleidingen aan op onze trainingslocaties, maar ook door middel van ‘In Company’.  

MIB staat voor kwaliteit.

Wat doet een BHV'er?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Arboportaal schrijft het volgende over Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Verplichtingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Opleiding en uitrusting

Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.
BHV certificaat behalen
BHV

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd.

EHBO

Na afloop van de cursus kunt u een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid en nog veel meer.

REANIMATIE AED

Het doel van is om de cursisten bekend te maken met het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Het aanleren van medische vaardigheden, waarmee de vitale functies van een slachtoffer wordt gecontroleerd en veilig gesteld.

Bekijk alle opleidingen

Vragen over onze diensten?

Op zoek naar een geschikte partner voor uw bedrijfshulpverlening?

Vrijblijvend advies