Wat zijn bedrijfshulpverleners?

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De basisopleidingen bestaat uit de onderdelen:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Cursusduur

Deze opleiding worden in

 • 8 uur, praktijk klassikaal, theorie wordt middels e-learning gevolgd ( +/- 8uur)

Certificering

 • NIBHV

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie Strijen (open inschrijvingen)
 • Trainingslocatie IJsselstein (open inschrijvingen)
 • Locaties in Nederland (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Meld je aan

Basis BHV Dinsdag 23 en 30 mei 202315.00 tot 18.30 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Woensdag 24 mei 202308.30 tot 16.00 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Dinsdag 30 mei 202308.30 tot 16.00 uurStrijenE-learningaanmelden
Basis BHV Maandag 12 en 19 juni 202315.00 tot 18.30 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Donderdag 28 september 202308.30 tot 16.00 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Dinsdag 24 en 31 oktober 202315.00 tot 18.30 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Donderdag 26 oktober 202308.30 tot 16.00 uurStrijenE-learningaanmelden
Basis BHV Donderdag 23 november 202308.30 tot 16.00 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Donderdag 7 en 14 december 202315.00 tot 18.30 uurIJsselsteinE-learningaanmelden
Basis BHV Dinsdag 12 december 202308.30 tot 16.00 uurStrijenE-learningaanmelden

Wat zijn bedrijfshulpverleners?

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De basisopleidingen bestaat uit de onderdelen:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Tijdens de herhalingstraining wordt de BHV’er bijgeschoold op bovenstaande onderdelen.

Cursusduur

4-8 uur per kalenderjaar

Certificering

 • KIWA persoonscertificatie BHV
 • NIBHV

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie Strijen (open inschrijvingen)
 • Locaties in Nederland (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Meld je aan

Herhaling BHV Donderdag 23 maart 202318.30 tot 22.00 uur Goudaaanmelden
Herhaling BHV Maandag 3 april 202318.30 tot 22.00 uur Kudelstaartaanmelden
Herhaling BHV Woensdag 5 april 202318.30 tot 22.00 uur Rijnsburgaanmelden
Herhaling BHV Donderdag 13 april 202318.30 tot 22.00 uur IJsselsteinVOL
Herhaling BHV Maandag 15 mei 202309.00 tot 12.30 uur IJsselsteinaanmelden
Herhaling BHV Maandag 18 september 202318.30 tot 22.00 uur IJsselsteinaanmelden
Herhaling BHV Maandag 30 oktober 202309.00 tot 16.00 uur Strijenaanmelden
Herhaling BHV Dinsdag 21 november 202309.00 tot 12.30 uur IJsselsteinaanmelden
Herhaling BHV Dinsdag 28 november 202309.00 tot 16.00 uur Strijenaanmelden
Herhaling BHV Donderdag 30 november 202318.30 tot 22.00 uur IJsselsteinaanmelden
Herhaling BHV Maandag 11 december 202318.30 tot 22.00 uur IJsselsteinaanmelden

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

Cursusduur

24 uur, zowel theorie als praktijk wordt klassikaal gevolgd

Certificering

 • KIWA persoonscertificatie BHV
 • NIBHV

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie Strijen (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

Tijdens de herhalingstraining wordt de Ploegleider BHV bijgeschoold op bovenstaande onderdelen.

Cursusduur

8 uur per kalenderjaar

Certificering

 • KIWA persoonscertificatie BHV
 • NIBHV

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie Strijen (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Meld je aan

Herhaling Ploegleider Dinsdag 16 november 202109.00 tot 16.00 uurStrijen Aanmelden

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV.

Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De Coördinator vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

 • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
 • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
 • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten

Cursusduur

24 uur, zowel theorie als praktijk wordt klassikaal gevolgd

 

Certificering

 • KIWA persoonscertificatie BHV

 

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie IJsselstein (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Meld je aan

Coördinator BHVMaandag 12 en 19 juni 202309.00 tot 16.00 uurDieren

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV.

Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De Coördinator vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

 • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
 • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
 • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten

Tijdens de herhalingstraining wordt de Coördinator BHV bijgeschoold op bovenstaande onderdelen.

Cursusduur

8 uur per kalenderjaar

Certificering

 • KIWA persoonscertificatie BHV

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie IJsselstein (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Meld je aan

Herhaling CoördinatorMaandag 13 november 202309.00 tot 16.00 uurIJsselsteinaanmelden

Na afloop van de cursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel

Cursusduur

 • Oranje Kruis: 32 uur
 • Rode Kruis: 24 uur

Beide cursussen zijn mogelijk in combinatie met e-learning. Neem contact op met MIB voor meer informatie.

Certificering

 • Oranje Kruis
 • Rode Kruis

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie Strijen (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Na afloop van de cursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel

ijdens de herhalingstraining wordt de EHBO’er bijgeschoold op bovenstaande onderdelen.

Cursusduur

Oranje Kruis: 16 uur per kalenderjaar

Rode Kruis: 8 uur per kalenderjaar

Certificering

 • Oranje Kruis
 • Rode Kruis

Cursuslocatie

 • Trainingslocatie Strijen (open inschrijvingen)
 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

Meld je aan

Herhaling EHBODonderdag 13 april 202309.00 tot 16.00 uurStrijenaanmelden
Herhaling EHBOMaandag 12 juni 202309.00 tot 16.00 uurStrijenaanmelden
Herhaling EHBODinsdag 10 oktober 202309.00 tot 16.00 uurStrijenaanmelden
Herhaling EHBODonderdag 7 december 202309.00 tot 16.00 uurStrijenaanmelden

Na afloop van de cursus kun je een kind in veiligheid brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulpverlenen bij bewusteloosheid, bloeding, brandwond, circulatiestilstand, CO-vergiftiging, ernstige allergie, hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding, tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand, verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.

Cursusduur

8 uur

Certificering

 • Rode Kruis

Cursuslocatie

 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

[eventsplus_list event_category_id=”6″]

Na afloop van de cursus kun je een kind in veiligheid brengen, de toestand van het kind beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulpverlenen bij bewusteloosheid, bloeding, brandwond, circulatiestilstand, CO-vergiftiging, ernstige allergie, hoofdletsel, huidwond, koorts en koortsstuipen, kortademigheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, nek- en wervelletsel, neusbloeding, tand door de lip, verdrinking, vergiftiging, verloren/afgebroken tand, verslikking, verstikking, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.

Tijdens de herhalingstraining wordt de EHBO’er bijgeschoold op bovenstaande onderdelen.

Cursusduur

Rode Kruis: 6 uur per kalenderjaar

Certificering:

 • Rode Kruis

Cursuslocatie

 • In Company bij een minimale groepsgrootte van 6 cursisten

[eventsplus_list event_category_id=”13″]

Doel en opzet van de AED-reanimatie.

Het doel van is om de cursisten bekend te maken met het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

De opleiding en training bestaat uit de volgende basis-elementen:

 • aanleren medische vaardigheden, waarmee de vitale functies van een slachtoffer wordt gecontroleerd en veilig gesteld;
 • reanimatievaardigheid als het deskundig en verantwoord defibrilleren via de AED;
 • diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de AED;
 • beoefenen van praktijkscenario’s met de AED met zowel 1 als 2 hulpverleners;
 • werking en onderhoud van de AED.

Locatie en data
Momenteel is er geen data bekend voor deze opleiding.

[eventsplus_list event_category_id=”7″]

Doel en opzet van de AED-reanimatie.

Het doel van is om de cursisten bekend te maken met het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

De opleiding en training bestaat uit de volgende basis-elementen:

 • aanleren medische vaardigheden, waarmee de vitale functies van een slachtoffer wordt gecontroleerd en veilig gesteld;
 • reanimatievaardigheid als het deskundig en verantwoord defibrilleren via de AED;
 • diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de AED;
 • beoefenen van praktijkscenario’s met de AED met zowel 1 als 2 hulpverleners;
 • werking en onderhoud van de AED.
[eventsplus_list event_category_id=”11″]

E-Learning is het nieuwe leren. Ook bij MIB!

MIB biedt nog meer Rode Kruis opleidingen aan.
Onder andere Reanimatiecursussen, workshop eerste hulp aan baby’s en kinderen.

Dit is voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Neem contact op met MIB voor meer informatie.

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan onderstaand formulier in.

Dank u voor uw aanmelding.