BHV training

MIB heeft al ruim 25 jaar ervaring

Waarom een BHV training volgen?

Wanneer er binnen een bedrijf iets gebeurd zoals iemand die zich bezeert, een brand of er is een ontruiming nodig, dan ondernemen de BHV’ers actie. Als u een BHV training hebt gevolgd weet u precies hoe u moet handelen in een geval van nood. Op het moment dat een gebouw ontruimd moet worden weten BHV’ers precies wat ze moeten doen. U leert ervoor te zorgen dat anderen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw verlaten.

De basisopleidingen bestaat uit de onderdelen:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen een organisatie een voorpost functie te vervullen. Totdat de professionele hulpverleningsdiensten er zijn kan er eerste hulp verleend worden. U neemt als BHV’er maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

KOM IN CONTACT

Opleiding en uitrusting

Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.
bedrijfshulpverlening cursus ongeval op de werkvloer
BHV

Na het volgen van een BHV training bij MIB kunt u een beginnende brand beperken en bestrijden, een bedrijfspand ontruimen, een gevaarlijke situatie herkennen en hierop handelen, eerste hulp verlenen en bijbehorende gevolgen beperken en reanimeren met en zonder AED.

MIB Benschop BHV diploma training
BHV (herhaling)

Na het volgen van een BHV training bij MIB kunt u een beginnende brand beperken en bestrijden, een bedrijfspand ontruimen, eerste hulp verlenen en bijbehorende gevolgen beperken en reanimeren met en zonder AED.

Wat kunt u allemaal na een BHV training

BHV-trainingen zijn ontworpen om deelnemers te leren hoe vertrouwd worden met noodsituaties en hoe ze adequaat kunnen handelen. Typische onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp: Denk hierbij aan een schaafwond of iemand die zich licht heeft bezeerd.
 • Ontruiming: Denk hierbij aan het ontruimen van een bedrijfspand tijdens brand of ander noodgeval.
 • Spoedeisende Eerste Hulp: Denk hierbij aan een ernstig ongeval, waarbij u eerste hulp kunt verlenen tot de hulpdiensten aanwezig zijn.
 • Brandbestrijding: Denk hierbij aan het beperken van een beginnende brand en het bestrijden hiervan.
BHV Cursus hulpverlening op de werkvloer

Waar kunt u een BHV training volgen?

Training op locatie

 • Trainingslocaties: Strijen en IJsselstein
 • Cursus is mogelijk met e-learning
 • Professionele begeleiding

In Company

 • Cursus bij uw bedrijf
 • Mogelijk vanaf 6 cursisten
 • Professionele begeleiding

EHBO cursussen bij MIB Benschop

We hebben bij MIB Benschop niet alleen ervaring met het geven van BHV opleidingen, maar ook met het geven van EHBO cursussen. In deze cursus leert U Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel. Maar ook om een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, reanimeren en een AED gebruiken.

Reanimatie cursus bij MIB Benschop

Naast BHV cursussen hebben bieden wij bij MIB Bensch0p ook een reanimatie cursus aan. De cursus en training bestaat uit de volgende basis-onderwerpen: aanleren medische vaardigheden, waarmee de vitale functies van een slachtoffer wordt gecontroleerd en veilig gesteld. Daarnaast ook reanimatie vaardigheid als het deskundig en verantwoord defibrilleren via de AED, beoefenen van praktijkscenario’s met de AED met zowel 1 als 2 hulpverleners, diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de AED werking en onderhoud van de AED.

MIB Benschop

We hebben niet alleen ervaring met het verzorgen van herhalingstrainingen en BHV opleidingen bij MIB Benschop. Daarnaast vindt u crisismanagement, eerste hulp opleidingen, advisering op het gebied van brandveiligheid en ontruimingsoefeningen vindt u bij MIB Benschop. Bovendien heeft MIB veel ervaring met het inspelen op de specifieke wensen van klanten. Wij bieden daarom niet alleen opleidingen aan op onze trainingslocaties, maar ook door middel van een ‘in company’ werkwijze. Dan komen wij bij uw bedrijf langs om een training te verzorgen.

Vragen over onze diensten?

Op zoek naar een geschikte partner voor uw bedrijfshulpverlening?

Neem contact op