BHV cursus

MIB heeft al ruim 25 jaar ervaring

Waar staat een BHV cursus voor?

Op de werkvloer is en moet veiligheid een topprioriteit zijn. Het is essentieel voor bedrijven en organisaties om zich voor te bereiden op noodsituaties. Een Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus speelt hierbij een cruciale rol. Als er binnen en bedrijf iets gebeurd, zoals een brand, iemand die zich bezeert of er is een ontruiming nodig, dan ondernemen de BHV’ers actie.

De Basis BHV cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Door middel van realistische oefeningen bent u voorbereid op noodgevallen.

Hoe lang is BHV geldig?

Een veelgestelde vraag is hoe lang een BHV-certificaat geldig is. In Nederland is het BHV-certificaat doorgaans één jaar geldig. Na dit jaar moet een bedrijfshulpverlener een herhalingscursus volgen om zijn of haar kennis en vaardigheden up-to-date te houden. MIB Benschop biedt zowel de basis BHV als basis BHV herhalingscursus aan.

KOM IN CONTACT

Opleiding en uitrusting

Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.
Basis BHV cursus

Na het voltooien van een BHV-cursus bent u in staat om een bedrijfspand te evacueren, een beginnende brand te beperken en te bestrijden, gevaarlijke situaties te herkennen en daarop adequaat te reageren. Daarnaast bent u getraind in reanimeren, zowel met als zonder gebruik van een AED en het verlenen van eerste hulp om de bijbehorende gevolgen te beperken.

BHV herhaling cursus

Heeft u uw BHV diploma al behaald maar is het al bijna een jaar geleden sinds u de cursus voor het laatst heeft gevolgd? Dan moet u een herhalingscursus volgen. Het diploma is maar één jaar geldig. Deze cursus zorgt ervoor dat uw kennis en vaardigheden op peil blijven.

Wat kunt u allemaal na een BHV cursus?

BHV-cursussen zijn ontworpen om deelnemers adequaat te leren reageren en vertrouwd te maken met noodsituaties. Tijdens deze cursussen worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder niet-spoedeisende Eerste Hulp, bijvoorbeeld bij een schaafwond of een lichte blessure. Ook komt spoedeisende Eerste Hulp aan bod. Dit is gericht op het verlenen van hulp bij ernstige ongevallen totdat professionele hulpdiensten arriveren.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan brandbestrijding. Hierbij ligt de nadruk op het beperken van een beginnende brand en het daadwerkelijk bestrijden ervan. Tot slot wordt ontruiming behandeld, waarbij de focus ligt op het evacueren van een bedrijfspand tijdens een brand of een andere noodsituatie.

Basis BHV cursus

Waar kunt u een BHV cursus volgen?

Training op locatie

  • Trainingslocaties: Strijen en IJsselstein
  • Cursus is mogelijk met e-learning
  • Professionele begeleiding

In Company

  • Cursus bij uw bedrijf
  • Mogelijk vanaf 6 cursisten
  • Professionele begeleiding

Wanneer is een BHV cursus verplicht?

In Nederland is het voor bedrijven wettelijk verplicht om BHV’ers in dienst te hebben. De Arbowet schrijft voor dat werkgevers moeten zorgen voor een goede BHV-organisatie. De omvang van de BHV-organisatie hangt af van de aard en grootte van het bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals het aantal medewerkers en de risico’s binnen de organisatie. Voor een klein bedrijf is het aan te raden om minimaal twee BHV’ers op te leiden.

BHV cursus online

Een BHV cursus bestaat uit twee onderdelen: praktijk en theorie. Het theoretische gedeelte wordt aangeboden via e-learning. Het praktijkgedeelte van de BHV-cursus is van even groot belang als de theoretische kennis. Hierbij kunnen cursisten ervaring opdoen met realistische situaties en het toepassen van hun theoretische kennis in de praktijk. MIB heeft daarnaast veel ervaring met het inspelen op de specifieke wensen van klanten.

De training kan namelijk op twee manieren worden gevolgd: op één van onze locaties of u kunt kiezen voor In Company. Hierbij komt een instructeur naar de locatie van uw bedrijf. Echter, is dit alleen mogelijk vanaf minimaal 6 cursisten.

Onze andere cursussen

Bij MIB Benschop delen we niet alleen onze expertise in het bieden van BHV-opleidingen en herhalingstrainingen, maar verzorgen we ook uitgebreide cursussen in eerste hulp, reanimatie AED, crisismanagement, advies op het gebied van brandveiligheid en het uitvoeren van ontruimingsoefeningen. Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige trainingen en diensten om zowel particulieren als bedrijven te helpen zich effectief voor te bereiden op noodsituaties en een veilige omgeving te waarborgen. 

Vragen over onze diensten?

Op zoek naar een geschikte partner voor uw bedrijfshulpverlening?

Neem contact op