BHV certificaat

MIB heeft al ruim 25 jaar ervaring

BHV certificaat behalen

Een BHV certificaat is een bewijs dat aangeeft dat een persoon de nodige training heeft voltooid om als bedrijfshulpverlener op te treden. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die in staat zijn om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en te evacueren in geval van nood. Het certificaat wordt gegeven na het succesvol afronden van een BHV-cursus. De cursus omvat de juiste theorie en oefeningen om deelnemers te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden.

Geldigheid van het BHV certificaat

Het certificaat heeft geen onbeperkte geldigheid. Het BHV-diploma is 1 jaar geldig. Het is van belang dat BHV’ers jaarlijks herhalingscursussen volgen om hun kennis en vaardigheden actueel te houden en zo tevens de geldigheid van hun certificaat te waarborgen. Door dit te doen, blijven organisaties voldoen aan wettelijke vereisten en kunnen ze een hoog niveau van bedrijfshulpverlening handhaven.

KOM IN CONTACT

Opleiding en uitrusting

Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten, naast het nemen van maatregelen op gebied van BHV, ook contact onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer zich een ongeval voordoet.
BHV

Als u een BHV certificaat hebt behaald kunt u een beginnende brand bestrijden en beperken, eerste hulp verlenen, de bijbehorende gevolgen beperken, reanimeren met en zonder AED, een gevaarlijke situatie herkennen en hierop handelen en een bedrijfspand ontruimen.

BHV (herhaling)

U kunt met een behaald BHV certificaat een beginnende brand bestrijden en beperken, eerste hulp verlenen, de bijbehorende gevolgen beperken, reanimeren met en zonder AED en een bedrijfspand ontruimen. Om het certificaat geldig te houden moet de cursus jaarlijks gevolgd worden.

Een BHV diploma helpt de bedrijfsveiligheid

Door het BHV diploma te behalen verhoogt de bedrijfsveiligheid. Gedurende de cursus leert de cursist de volgende aspecten:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp: Denk hierbij aan een schaafwond of iemand die zich licht heeft bezeerd.
  • Brandbestrijding: Denk hierbij aan het beperken van een beginnende brand en het bestrijden hiervan.
  • Ontruiming: Denk hierbij aan het ontruimen van een bedrijfspand tijdens brand of ander noodgeval.
  • Spoedeisende Eerste Hulp: Denk hierbij aan een ernstig ongeval, waarbij u eerste hulp kunt verlenen tot de hulpdiensten aanwezig zijn.
MIB Benschop BHV diploma training

Waar kunt u een BHV cursus volgen?

Training op locatie

  • Trainingslocaties: Strijen en IJsselstein
  • Cursus is mogelijk met e-learning
  • Professionele begeleiding

In Company

  • Cursus bij uw bedrijf
  • Mogelijk vanaf 6 cursisten
  • Professionele begeleiding

Is BHV verplicht?

In Nederland is BHV (Bedrijfshulpverlening) verplicht voor werkgevers. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn werkgevers verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit houdt in dat er binnen een organisatie voldoende deskundigheid en middelen aanwezig moeten zijn om in geval van nood, zoals brand of ongevallen, hulp te kunnen bieden.

Werkgevers moeten zorgen voor voldoende opgeleide BHV’ers, BHV-middelen en een plan voor noodsituaties. Het aantal benodigde BHV’ers hangt af van de aard en omvang van het bedrijf. 

MIB Benschop

Bij MIB Benschop doen wij veel meer dan het geven van BHV opleidingen en herhalingsoefeningen. Wij doen ook nog eerste hulp opleidingen, reanimatie AED, advies geven op het gebied van brandveiligheid, crisismanagement en verschillende soorten ontruimingsoefeningen. Hiernaast hebben wij ervaring met het inspelen op de variërende behoeften van klanten. Daarom bieden wij niet alleen opleidingen aan bij ons op locatie, maar komen wij ook bij uw bedrijf langs. Met onze ‘In Company’ werkwijze komen wij bij uw bedrijf langs om uw personeel te voorzien van een cursus of training.

Vragen over onze diensten?

Op zoek naar een geschikte partner voor uw bedrijfshulpverlening?

Neem contact op