E-Learning

E- Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding.

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor praktijkopleiding.
Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.
Het E-learning programma bestaat uit de modulen:
  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
  • Spoedeisende Eerste Hulp;
  • Brandbestrijding;
  • Ontruiming.
Op de praktijkdag krijgen cursisten een theorie- en een praktijktoets (competentietoets).
Beide toetsen moeten met een voldoende worden afgesloten.
 

Studielast

Cursisten besteden gemiddeld zes tot acht uur aan het doorlopen van het E-learning programma.
Het verplichte praktijkgedeelte duurt een dag, dit kan ook verdeeld worden over 2 dagdelen